К основному контенту

Ինչո՞վ է մեծահասակը տարբերվում երեխայից

Մեծահասակներն ավելի շատ են նման երեխաների, քան երեխաները մեծահասակներին:
Երեխան անօգնական է:Ճիշտ է, նա տարիքի հետ ավելի ու ավելի իքնուրույն է դառնում, սակայն նա կարող է սովորել այն ինչին որ պատրաստ է նրա նյարդային համակարգը:


Երեխան առարկաների մասին գաղափար անգամ չունի: Նրա պատկերացումները ձևավորվում են դրանց հետ անմիջականորեն շփման միջոցով:

Մինևրա Սեյֆուսը շատ զարգացած երեխա էր և, երբ նա սովորեց քայլել, նա անընդհատ շրջում էր տարբեր առարկաներ,ինչպես և այդ տարիքի մյուս երեխաներն են անում: Եվ ահա այդ փորձերից մեկի ժամանակ նա շրջում է ծխախոտի մոխիրով լցված կապույտ ամանը: Դրա համար խիստ նկատողություն է ստանում, որ այդպես այլևս չանի: Նա որոշում է, որ մայրիկին գոհացնելու համար այլևս կապույտ գույնի առարկաները չի շրջի, սակայն հաջորդ անգամ նա դա անում է կանաչ մոխրամանի հետ: Եվ այստեղ մայրը նոր է հասկանում, որ երեխային պետք է բացատրել, թե ինչ է լցված ներսում և ինչպես պետք է վարվել:


Եթե մայրը թերագնահատում է երեխայի դժվարությունները, և չի բացատրում նրան տարբեր երևույթները այնքան պարզ, որ խուսափեն թյուրիմացություններից, ապա պատիժը երեխայի համար կարող է կորցնել իմաստը և, եթե դա կրկնվում է մեկը մյուսի հետևից, ապա նա վերջ ի վերջո չի էլ փորձում լինել լավը և պահում է իրեն ինչպես ինքն է ուզում,քանի որ կարծում է , թե երբեք չի հասկանա թե ինչ են իրենից ուզում:
Էրիկ Բեռն

Աղբյուր Երեխաների Հոգեբանություն / Детская психология

Популярные сообщения из этого блога

Аудиокнига Перлз Ф. Практикум по гештальт-терапии

«Практикум по гештальт-терапии» справедливо относят к числу классических работ по теории и практике гештальт-терапии - одному из ведущих направлений мировой психотерапии. Эта книга развивает теорию метода и предлагает десятки упражнений-экспериментов, помогающих читателю заново открыть самого себя, осознать свои истинные устремления и потребности и научиться эффективно и с удовольствием проживать собственную жизнь.

Аудиокнига Перлз Ф. "Эго, голод и агрессия"

Фредерик Перлз - выдающийся психотерапевт, основатель гештальттерапии.
С издания его книги "Эго, Голод и Агрессия" начинается отсчет нового направления психотерапии.
Этой работой Перлз обозначил раздел между традиционным психоанализом и гештальттерапией, опирающейся на абсолютно другие, новые философские и методологические основы.

Аудиокнига Карен Хорни Невроз и личностный рост

Карен Хорни - немецко-американский психолог, психоаналитик, ученица З. Фрейда, разработавшая наряду с К.Г. Юнгом и Э. Фроммом новый подход к психоанализу. В книге представлено описание невротической личности, с ее конфликтами, переживаниями и многочисленными затруднениями, испытываемыми во взаимоотношениях с окружающим миром. Рассматривая различные типы неврозов, автор сосредотачивается на описании определенной структуры характера, присущей, в той или иной степени, всем невротикам и приходит к выводу о существенной важности воспитания для развития личности.